Bodywave is leuk!

Het Body Wave Huisreglement

Iedereen die een reservatie maakt, verklaart zich automatisch akkoord met het huisreglement.

Bij reservatie van een behandeling of arrangement vragen wij steeds om een voorschot te storten op rekening BE60-645145154370 BIC JVBA BE22 of uw geschenkbon op te sturen.

Dit bevestigt de gemaakte afspraak.  Indien u te laat komt, kunnen wij niet garanderen dat de volledige behandeling / arrangement nog kan gegeven worden.  Bij annulatie binnen de 48 uren voor de afgesproken reservatie zijn wij genoodzaakt om 50 % van de behandeling of arrangement in rekening te brengen.  Zorg er dus voor dat u tijdig telefonisch (03/239 81 51) en per mail annuleert indien u verhindert bent. (info@bodywave.be)

 • Body Wave is volledig rookvrij.
 • Verplicht gebruik van handdoeken op de banken van de sauna en infrarood, alsook op de relaxzetels is verplicht. 
 • Het is verboden producten toe te voegen aan de sauna.
 • Instellingen van de apparatuur mogen niet gewijzigd worden.
 • Gelieve de rust in het centrum te respecteren.
 • De directie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies van goederen of gebeurlijke ongevallen, lichamelijke of materiële schade die veroorzaakt wordt door het gebruik van de ter beschikking gestelde faciliteiten of gegeven behandelingen. De directie zal hiervan ook nooit in gebreke gesteld kunnen worden en kan niet verplicht worden een schadevergoeding te betalen.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de accommodatie. Wanneer schade wordt aangebracht aan het complex wordt u verantwoordelijk gesteld en dient er een schadevergoeding te worden betaald. Wanneer het complex moet worden gesloten om deze reden, dient er een schadevergoeding van € 1000 per dag te worden betaald.
 • Geschenkbonnen zijn onder geen enkele omstandigheid terug in te ruilen voor geld.
  Indien de datum van een geschenkbon vervallen is, is deze niet meer geldig.
 • Op al onze rechtsverhoudingen is de Belgische wetgeving van toepassing.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen, verlies, diefstal of schade van voertuigen of voorwerpen op de parking